vorst_grootBeregening gedurende vorst maakt de bloemen van steenfruit gevoeliger voor de schimmelziekte Monilia (tak- en bloesemsterfte) en de bacterieziekte Pseudomonas syringae (bacteriekanker). Tegen Monilia is in de pruimenteelt geen enkel middel meer beschikbaar in de kersenteelt zijn slecht twee middelen voorhanden, die niet altijd afdoende werken. Tegen Pseudomonas is geen enkel middel toegestaan. Er zijn gevallen bekend waar na beregening van kersen alle bomen binnen enkele dagen aangetast waren door Monilla en Pseudomonas en alle bloemen verwelkt. De bomen stierven gedeeltelijk af en de overlevende bomen produceerden pas weer na enkele jaren. Een tweede nadeel, dat vooral bij pruimen geldt, is dat bij beregening op open bloemen het stuifmeel van de bloemen regent. Dit beïnvloed de zetting zeer nadelig. Beregening over de bomen heen is dus geen optie. Voor de telers met een overkapping is het beregenen over de kappen heen een goed alternatief, wat dit jaar opnieuw zeer goed bleek te voldoen.

boomgaardBeregening onder de bomen

Een alternatief voor beregening over de bomen is het onderdoor beregenen. Daarmee is de laatste jaren veel geexperimenteerd. Er zijn gevallen bekend waar 1,5 graden temperatuurwinst behaald werd, maar ook waar het verschil nihil was. Dit blijkt vaak te liggen aan de ‘spelregels’ dien niet goed in acht genomen worden. Indien niet onderdoor beregend wordt, is het belangrijk om bij verwachte nachtvorst, het gras zeer kort te maaien en ervoor te zorgen dat de zwartstroken schoon zijn. Beregening als middel tegen nachtvorst functioneert echter alleen als het beregeningswater de tijd krijgt om bovengronds te stollen. Het water moet dus aan een oppervlak kunnen blijven hangen waarop het kan stollen. Voor de onderdoor beregening moet het gras daardom relatief lang gelaten worden of er moeten materialen onder de bomen gelegd worden die het water kunnen opvangen, zoals snoeihout, stro of riet. Een andere mogelijkheid de onderste krans takken te beregenen en dat het water op deze takken stolt. Schade door Monilia blijft dan beperkt tot de onderste takken. Daarnaast is het altijd gunstig als een perceel kersen of pruimen tussen blokken appels en peren ligt die wel beregend worden. Dit geeft al snel een temperatuurverschil van 1 a 2 graden Celcius. Met name in Noord-Duitsland worden kersenpercelen bewust als vrij smalle blokken tussen appelpercelen aangelegd.

Vuurpot, Brandtijd +- 8 tot 12 uur

U kunt uw bestelling ook plaatsen via het offerteformulier, per mail info@wiljosproduct.nl of telefonisch via telefoonnummer 06 -511 99 334. De bezorging van de bestelling doen wij altijd in overleg met u.

Winkelwagen